Effectenmonitor

Voor het meten van opbrengsten van cursussen in de bibliotheek

Registreren

voor deelname aan de monitor

Inloggen

om onderzoek te starten en resultaten in te zien

Wil je weten of de deelnemers aan je cursussen wijzer zijn geworden en zichzelf beter kunnen redden? Met de Effectenmonitor weet je welk verschil je maakt.

Over de Effectenmonitor

De Effectenmonitor biedt een verzameling van onderzoeksinstrumenten waarmee bibliotheken de effecten van cursussen kunnen meten. Zo worden zij op eenvoudige en goedkope wijze gefaciliteerd in het uitvoeren van lokaal effectonderzoek. De resultaten uit de monitor helpen bij de evaluatie van educatieve programma’s en bij de verantwoording aan externe stakeholders.

Vier modules

De Effectenmonitor bevat vier onderzoeksmodulen die bibliotheken kunnen inzetten bij cursussen op het gebied van: (1) computer & internet ; (2) social media ; (3) e-overheid ; en (4) de Nederlandse taal . Via deze modulen kunnen bibliotheken hun cursisten bij aanvang en na afronding van een cursus een standaard vragenlijst voorgeleggen, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt in hoeverre zij positieve veranderingen merken in hun niveau van vaardigheden en hun dagelijks leven.

Het verwerken van de onderzoeksgegevens gebeurt anoniem en geautomatiseerd. Via de portal hebben bibliotheken toegang tot een persoonlijk dashboard waar zij op elk gewenst moment de resultaten uit hun eigen onderzoeksmodulen kunnen uitdraaien en vergelijken met het landelijk gemiddelde van alle deelnemende bibliotheken.

De Effectenmonitor wordt ontwikkeld en uitgevoerd door onderzoeksbureau DESAN Research Solutions in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek.

Aan de slag met de Effectenmonitor

Om bibliotheken te informeren over de Effectenmonitor en hen te helpen met opstarten, organiseerde de KB op 12 maart een Webinar en op 19 maart een Startbijeenkomst. Tijdens beide events is stilgestaan bij de achtergrond en de ontwikkeling van de Effectenmonitor (waarom is er een Effectenmonitor en hoe kwam deze tot stand?). Ook is beschreven hoe de monitor is opgebouwd (welke modules zijn er en hoe zijn de vragenlijsten opgebouwd?) en welke stappen er moeten worden gezet om te starten met onderzoek. Het webinar kun je hier terugkijken (ca. 30 min) en de presentatie van de Startbijeenkomst vind je via deze link.